ĐẦU TƯ HẠ TẦNG

CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG – GIAO THÔNG
    Giá trị ( Tỷ đồng ) Năm thực hiện
     I Chủ đầu tư    
 
 • Hạ tầng kỹ thuật Hòa Phát 1,2,3,4,5 0 TP. Đà Nẵng
52,8 2002 – 2005
 
 • Hạ tầng kỹ thuật KDC Mân Thái 2 MR – TP. Đà Nẵng
24,5 2003 – 2004
 
 • Hạ tầng kỹ thuật KDC Trung Nghĩa – TP. Đà Nẵng
8 2003 – 2006
 
 • Hạ tầng kỹ thuật KDC Phan Bá Phiến – TP. Đà Nẵng
31,5 2002 – 2006
 
 • Hạ tầng kỹ thuật KDC Thọ Quang MR – TP. Đà Nẵng
22,1 2002 – 2006
 
 • Hạ tầng kỹ thuật khu Hòa Thọ – TP. Đà Nẵng
20,15 2004 – 2009
 
 • Hạ tầng kỹ thuật khu E ( Giai đoạn 1 ) – KDC Nam Cầu Cẩm Lệ
347,89 2008 – 2011
 
 • Hạ tầng kỹ thuật khu E ( Giai đoạn 2 ) – KDC Nam Cầu Cẩm Lệ
421,45 2009
    II Dự án đang trực tiếp thi công    
 
 • Khu công viên Khuê Trung – TP. Đà Nẵng
50 2003 – 2004
 
 • Đường Thanh niên ven biển – Tỉnh Quảng Nam
5 2003 – 2004
 
 • Hạ tầng kỹ thuật KDC số 4, số 5 Nguyễn Tri Phương
100,7 2003 – 2004
 
 • Hạ tầng KDC phía Bắc đường Phan Bá Phiến
88,94 2009 – 2010
 
 • Hạ tầng KDC Hòa Phát 3 MR
45,98 2009 – 2011
 
 • Đường Phan Bá Phiến: Giao thông – Thoát nước
6,7 2009 – 2011